Det bästa för dig är att trappa ner

Ifall du tillhör saken där gäng människor som lägger ner jätte mycket tid på jobbet, borde du gripa dig en funderare försåvitt det är värt det. De som jobbar mer än 55 timmar i vecka löper 40 procent större risk att drabbas av trubbel med hjärtat visar ny forskning.

Att långa arbetsskift ökar risken att erhålla en stroke är redan känt, dock nu visar forskning att det till exempel finns ett samband mellan långa jobbdagar samt allvarliga hjärtproblem. De som jobbar mer än 55 timmar i veckan löper ökad risk att drabbas av orgelbundna hjärtslag.

– De här resultaten visar att långa arbetstider är kopplade till en ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, den ofast förekommande typen av hjärtarytmi, säger professor Mika Kivimäki som ledde studien till Daily Mail.

Koppling mellan hjärtproblem, arbetstider och stroke
Det är University College London som liigger bakom studien. Forskarna fann 1 061 fall av förmaksflimmer mirakel studiens gång – en incidensgrad på 12,4 per 1 000 personer. Men hos de 4 484 personer som jobbade mer är 55 timma per vecka var incidensgraden 17,6 per 1 000 personer.

Resultatet, som publicerades i European Heart Journal, visade att de som jobbar 55 timmar eller mer i veckan löper 40 procent större risk att drabbas av oregelbundna hjärtslag än de som håller sig till att arbeta mellan 35 jämte 40 timmar.

– Det här kan produkt en av förklaringarna till att vi kunnat skåda en ökad risk att drabbas av stroke hos de som jobbar massor timmar. behandla finnar pa ryggen Det är känt att förmaksflimmer kan leda till stroke, men bland annat andra skadliga hälsoeffekter, såsom hjärtsvikt och strokerelaterad demens, säger professor Mika Kivimäki.

Förmaksflimmer kännetecknas av oregelbunden jämte hastig puls plus är det mest vanliga formen av rytmstörning av hjärtat hos vuxna. Flimret leder till försämring av blodcirkulationen i hjärtat såväl är för den skull en allmän anledning till stroke.

Viktiga nyheter för de i riskzonen
Även när faktorer som ålder, kön, socioekonomisk status, övervikt, fysisk aktivitet, rökning samt riskbruk av alkohol justerats kunde forskarna beskåda att de som jobbade fler timmar löpte 1,4 gånger så pampig risk att utveckla förmaksflimmer.

Enligt Kivimäki kunde man även se att i 9 av 10 fall av förmaksflimmer led icke de drabbade av någon annan typ av hjärt- och kärlsjukdom.

– Det närvarande pekar på att saken där ökade risken förmodligen speglar effekten av långa jobbdagar snarare än effekten av några tidigare alternativt pågående kardiovaskulära åkommor, men vidare forskning behövs för att begripa hur mekanismerna hänger ihop, säger Kivimäki.

Han menar att forskningsresultatet är extra viktigt stäv personer som redan ligger i riskzonen stäv hjärt- jämte kärlsjukdomar på bas av andra faktorer som påtänd ålder, blodtryck, kolesterolvärde, övervikt, diabetes och liknande.